Zastupničko pitanje: • Šta je sa konkursom za pripravnike, da li su konkursi okončani, imam informaciju da pripravnici još nisu otpočeli sa svojim pripravničkom stažom?

Bilsena Šahman
Pitanje

Zastupnica Bilsena Šahman na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Šta je sa konkursom za pripravnike, da li su konkursi okončani, imam informaciju da pripravnici još nisu otpočeli sa svojim pripravničkom stažom?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da