Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se u JU TErapijska zajednica Kampus osposobi adekvatan stacionar za potrebe korisnika te izvrši rekonstrukcija toaleta

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se u JU TErapijska zajednica Kampus osposobi adekvatan stacionar za potrebe korisnika te izvrši rekonstrukcija toaleta

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da