Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja za postavljanje saobraćajnih ogledala na određenim lokacijama.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja za postavljanje saobraćajnih ogledala na sljedećim lokacijama:
• raskrsnica ulica Poligonska – Bajrama Hasanovića;
• raskrsnica ulica Ilirska – Butmirska Cesta (kod škole);
• Plavi Put kod T.R. Novi Market;
• Ilirska kod broja 60;
• raskrsnica ulica Aerodromska – Butmirski Vrtovi.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da