Zastupnička inicijativa "za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo".

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: