S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razv

Kenan Magoda
Pitanje

S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora u turizmu u KS, da li je formirala turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti, da li je predlažila mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i koje su to mjere, da li prati projekte iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman - Bjelašnica i da li su navedni projekti u funkciji turista i građana KS , da li je unaprijedila postupak izdavanja licenci putničkim agencijama-organizatorima putovanja.

S obzirom na gore navedeno kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo me zanima šta je Direkcija za turizma KS uradila u prokelih 6 (šest) mjeseci na gore navedenim radnim zadatcima

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 25 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da