Zastupničko pitanje vezano za “prijem 150 novih osoba, nastavnog kadra po fakultetima u sastavu Univerziteta u Sarajevu” .

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajaramović na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za “prijem 150 novih osoba, nastavnog kadra po fakultetima u sastavu Univerziteta u Sarajevu” .

Pitanje u prilogu.