"Pokrećem inicijativu za izmjenu člana 17. Tačka 4; Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Kantona Sarajevo (Službene novine KS 23/05, 26/06 i 41/08) Poreska oslobađanja iz člana 17. Tačka 4 navedenog Zakona, između ostalog propisuju da je za bor

Dževad Rađo
Inicijativa

"Pokrećem inicijativu za izmjenu člana 17. Tačka 4; Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Kantona Sarajevo (Službene novine KS 23/05, 26/06 i 41/08) Poreska oslobađanja iz člana 17. Tačka 4 navedenog Zakona, između ostalog propisuju da je za boračku populaciju uslov za oslobađanje plaćanja ovog poreza kada prvi i jedini put rješavaju stambeno pitanje neprekidan boravak u oružanim snagama 24 mjeseca za vrijeme agresije to jest period od 1992 sa 31.12.1995."

Proslijeđeno: