Obzirom da u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove nedostaje kantonalnih inspektora iz više oblasti interesuje nas na koji način putem internog premještaja može doći, preći uposlenik JKP, JU ili KJU?