Zastupničko pitanje vezano za prijem djece sa poteškoćama u JU Djeca Sarajeva.