Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva za nabavku antivirotika Favikovir/Favipiravir u u količini 5. 000 kutija.