Dostava zapisnike sa svih sjednica Kolegija i stenogram sa 14-te sjednice SKS.

Konaković Elmedin
Pitanje

"Molim Vas da mi u što kraćem roku dostavite zapisnike sa svih sjednica Kolegija i stenogram sa 14-te sjednice SKS.

Odgovor: 

U Stručnj službi Vlade Kantona Sarajevo može se koristiti tonski i video zapis sa sjednice Vlade Kantona, a u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo mogu se dobiti na uvid svi tonski zapisi, video zapisi, transkripti i zapisnici sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.