" Kolika je procjena broja divljih svinja na KS? Koliko je zabilježeno upada i štete od divljih svinja na usjevma? Molim tabelarni prikaz za zadnjih 10 godina odnosno u periodu 2007.-2016. godine. Kome se mogu obratiti ugroženi građani? Da li postoji navi

Sabahudin Delalić
Pitanje

" Kolika je procjena broja divljih svinja na KS? Koliko je zabilježeno upada i štete od divljih svinja na usjevma? Molim tabelarni prikaz za zadnjih 10 godina odnosno u periodu 2007.-2016. godine. Kome se mogu obratiti ugroženi građani? Da li postoji navika prijavljivanja? Da li je ovo prepoznato kao problem i koje su mjere poduzete" ?

Proslijeđeno: