Zastupnička inicijativa "za formiranje mobilnih timova koji će pružiti pomoć porodicama koje su u izolaciji i koje nemaju nikoga za pomoć oko kupovine osnovnih potrepština i lijekova".