Zastupnička inicijativa “za izgradnju parkova za potrebe vlasničkih pasa na području gradskih opština”.

Amel Mekić
Pitanje

Zastupnik Amel Mekić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izgradnju parkova za potrebe vlasničkih pasa na području gradskih opština”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Da