Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom upravnika na adresama Trg Nezavisnosti 1 i 3, Adija Mulabegovića 8.