Zastupničko pitanje upućeno premijeru Vlade Kantona Sarajevo.