Zastupnička inicijativa vezana za član 121. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17).