Zastupnička inicijativa “za nabavku kanti za smeće sa dodatnim dijelom za odlaganje opušaka na frekventnim lokacijama, posebno dijelovima gdje ima puno radnji”.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za nabavku kanti za smeće sa dodatnim dijelom za odlaganje opušaka na frekventnim lokacijama, posebno dijelovima gdje ima puno radnji”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne