Zastupničko pitanje vezano za refundacije troškova za lijekove i laboratorijske analize.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim da mi se dostave finansijski podaci o ukupnom iznosu sredstava u 2017, i 2018. godini po osnovu refundacije troškova za lijekove i laboratorijske analize, te druge dijagnostičke i terapijske postupke koje KCUS nije mogao pružiti i obaviti, kao i informacija o svakom pravnom licu kojem su isplaćeni troškovi refundacije i njihovim iznosima za svako pravno lice.”

Postavljeno dana: 
Utorak, 26 Mart, 2019