Zastupnička inicijativa vezana za zspostavu ekonomski cijena vode za potrošače na Igmanu i Bjelašnici.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019