Je li Vlada KS tražila pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su svjesno izbjegavali provođenje presude Ustavnog suda FbiH U-14/09 od 12.oktobra 2012.godine?

Haverić Tarik
Pitanje

Budući da je prije skoro dvije godine, 24.maja 2011.godine, Ustavni sud FbiH jednoglasno donio rješenje kojim utvrđuje da (jednoglasno donesena) Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-14/09 od 12.oktobra 2010.godine koja se odnosi na zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Centar Sarajevo u vezi s primjenom odredaba Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije izvršena, pitam: "Je li Vlada KS tražila pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su svjesno izbjegavali provođenje presude Ustavnog suda FbiH U-14/09 od 12.oktobra 2012.godine?"

Proslijeđeno: