Da li ste Vi pripremali mjere iz oblasti nauke, visokoga obrazovanja i položaja mladih u dokumentu PROGRAM SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO 2023-2026? • Na koji način sa pozicije člana izvršne vlasti planirate da realizirate prve tri mjere iz Vašeg

Damir Marjanović
Pitanje

Da li ste Vi pripremali mjere iz oblasti nauke, visokoga obrazovanja i položaja mladih u dokumentu PROGRAM SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO 2023-2026?

• Na koji način sa pozicije člana izvršne vlasti planirate da realizirate prve tri mjere iz Vašeg resora kada one uopće nisu u domenu rada izvršne vlasti, i svako Vaše interveniranje kao ministra bi u tom pogledu bilo zadiranje u akademsku autonomiju?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 April, 2023
Pošalji mail: 
Da