Koliko je do danas ukupno isključenih korisnika sa centralnog grijanja? Koliko je do danas podnijetih zahtjeva za isključenje koji su odbijeni, a koiko je od tog broja isključeno? Koliko je isključenih na jednocjevnom sistemu, a koiko na dvocijevnom siste

Admela Hodžić
Pitanje

Koliko je do danas ukupno isključenih korisnika sa centralnog grijanja?
Koliko je do danas podnijetih zahtjeva za isključenje koji su odbijeni, a koiko je od tog broja isključeno?
Koliko je isključenih na jednocjevnom sistemu, a koiko na dvocijevnom sistemu centralnog grijanja?
Koliko je isključenih bez da imaju dug, a koliko zbog dugovanja?
Koliko je isključeno do 2018. godin, a koliko nakon 2018. godine?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 28 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Da