Skupštinske komisije - raniji sazivi

Komisija za ustavna pitanja

Predsjednik komisije:
Aljoša Čampara
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Haris Zahiragić, Muamer Bandić

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Davor Čičić, Elza Gaković, Vibor Handžić, Mahir Dević, Albin Zuhrić, Damir Marjanović

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Predsjednik komisije:
Arijana Memić
Članovi komisije:
Rusmir Pobrić, Smiljana Viteškić, Vedrana Vujović

Komisija za boračka pitanja

Predsjednik komisije:
Faruk Kapidžić
Članovi komisije:
Jasmin Šaljić, Vedrana Vikić Musić, Ilijaz Pilav

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Predsjednik komisije:
Kristina Petrović
Članovi komisije:
Sanela Klarić, Elza Gaković, Faruk Kapidžić

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije:
Vildana Bešlija
Članovi komisije:
Belma Kapo, Smiljana Viteškić, Faruk Kapidžić

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Redžo Lemezan, Muamer Bandić, Haris Zahiragić

Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Irfan Čengić
Članovi komisije:
Danijela Kristić, Miomirka Melank, Marijela Hašimbegović

Zakonodavno-pravna komisija

Predsjednik komisije:
Aljoša Čampara
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Jelena Pekić, Muamer Bandić

Komisija za obrazovanje i nauku

Predsjednik komisije:
Damir Marjanović
Članovi komisije:
Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović, Mahir Dević, Rusmir Pobrić

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Predsjednik komisije:
Sanela Klarić
Članovi komisije:
Elvis Vreto, Adi Kalem, Jelena Pekić

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Predsjednik komisije:
Samir Avdić
Članovi komisije:
Miomirka Melank, Marijela Hašimbegović, Faruk Selmanović

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Predsjednik komisije:
Elvis Vreto
Članovi komisije:
Jasmin Šaljić, Kristina Petrović, Faruk Selmanović

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Predsjednik komisije:
Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Članovi komisije:
Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Mersiha Mehmedagić

Komisija za budžet i finansije

Predsjednik komisije:
Davor Čičić
Članovi komisije:
Mersiha Mehmedagić, Vildana Bešlija, Admela Hodžić

Komisija za mlade

Predsjednik komisije:
Rusmir Pobrić
Članovi komisije:
Haris Zahiragić, Vedrana Vikić Musić, Vedrana Vujović

Komisija za rad i socijalnu politiku

Predsjednik komisije:
Elza Gaković
Članovi komisije:
Arijana Memić, Sebija Izetbegović, Redžo Lemezan

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Predsjednik komisije:
Danijela Kristić
Članovi komisije:
Belma Kapo, Jasmin Šaljić, Damir Marjanović, Samir Avdić, Adi Kalem, Albin Zuhrić

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik komisije:
Admela Hodžić
Članovi komisije:
Jelena Pekić, Mersiha Mehmedagić, Sanela Klarić

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Predsjednik komisije:
Ana Babić
Članovi komisije:
Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik komisije:
Neira Dizdarević
Članovi komisije:
Edin Forto, Fikret Prevljak, Ana Babić

Komisija za obrazovanje i nauku

Predsjednik komisije:
Mario Vukasović
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović

Komisija za rad i socijalnu politiku

Predsjednik komisije:
Semir Halilović
Članovi komisije:
Kemal Ademović, Neira Dizdarević, Zvonko Marić

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Predsjednik komisije:
Sabina Ćudić
Članovi komisije:
Zvonko Marić, Fikret Prevljak, Nermin Bjelak

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Predsjednik komisije:
Selma Filipović
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Bibija Kerla, Slaviša Šućur

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Predsjednik komisije:
Bajrović Izudin
Članovi komisije:
Predrag Kojović, Amor Mašović, Semir Halilović

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Predsjednik komisije:
Nermin Bjelak
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Safet Mešanović, Izudin Bajrović

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Predsjednik komisije:
Eldar Čomor
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Sejo Bukva, Hamed Aljović

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Predsjednik komisije:
Goran Akšamija
Članovi komisije:
Selma Filipović, Segmedina Srna Bajramović, Safet Mešanović

Komisija za budžet i finansije Skupštine

Predsjednik komisije:
Muhamed Kozadra
Članovi komisije:
Mersiha Mehmedagić, Haris Pleho, Zvonko Marić

Komisija za mlade

Predsjednik komisije:
Mersiha Mehmedagić
Članovi komisije:
Elvedin Okerić, Amel Mekić, Haris Pleho

Komisija za boračka pitanja

Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto

Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Bibija Kerla, Elvedin Okerić, Sejo Bukva

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije:
Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije:
Sabina Ćudić, Amel Mekić, Segmedina Srna Bajramović