Skupštinske komisije - raniji sazivi

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Davor Čičić, Damir Marjanović, Muamer Bandić, Mahir Dević, Ilijaz Pilav

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Predsjednik komisije:
Članovi komisije:

Komisija za boračka pitanja

Predsjednik komisije:
Članovi komisije:

Komisija za ustavna pitanja

Predsjednik komisije:
Članovi komisije:

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Predsjednik komisije:
Članovi komisije:

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije:
Članovi komisije:

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Aljoša Čampara, Igor Stojanović

Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Bibija Kerla, Dževad Poturak, Sabahudin Delalić, Damir Nikšić

Zakonodavno-pravna komisija

Predsjednik komisije:
Aljoša Čampara
Članovi komisije:
Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić

Komisija za obrazovanje i nauku

Predsjednik komisije:
Damir Marjanović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Mahir Dević, Vedran Jakupović

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Elvis Vreto, Hamed Aljović, Haris Pleho

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Predsjednik komisije:
Vedran Jakupović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Fahrudin Pecikoza, Haris Zahiragić

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Predsjednik komisije:
Elvis Vreto
Članovi komisije:
Admela Hodžić, Amel Mekić, Hamed Aljović

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Predsjednik komisije:
Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije:
Jasmina Bišćević-Tokić, Sead Milavica, Vedran Jakupović

Komisija za budžet i finansije

Predsjednik komisije:
Sead Milavica
Članovi komisije:
Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Amra Junuzović-Kaljić

Komisija za mlade

Predsjednik komisije:
Amra Hasagić
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Arijana Memić, Senad Hasanović

Komisija za rad i socijalnu politiku

Predsjednik komisije:
Neira Dizdarević
Članovi komisije:
Amel Mekić, Smiljana Viteškić, Fahrudin Pecikoza

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Predsjednik komisije:
Danijela Kristić
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Damir Marjanović, Zvonko Marić

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Predsjednik komisije:
Elmedin Konaković
Članovi komisije:
Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Haris Zahiragić, Fahrudin Pecikoza, Sabahudin Delalić, Haris Pleho

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik komisije:
Admela Hodžić
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Senad Hasanović, Dževad Poturak

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Predsjednik komisije:
Ana Babić
Članovi komisije:
Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik komisije:
Neira Dizdarević
Članovi komisije:
Edin Forto, Fikret Prevljak, Ana Babić

Komisija za obrazovanje i nauku

Predsjednik komisije:
Mario Vukasović
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović

Komisija za rad i socijalnu politiku

Predsjednik komisije:
Semir Halilović
Članovi komisije:
Kemal Ademović, Neira Dizdarević, Zvonko Marić

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Predsjednik komisije:
Sabina Ćudić
Članovi komisije:
Zvonko Marić, Fikret Prevljak, Nermin Bjelak

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Predsjednik komisije:
Selma Filipović
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Bibija Kerla, Slaviša Šućur

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Predsjednik komisije:
Bajrović Izudin
Članovi komisije:
Predrag Kojović, Amor Mašović, Semir Halilović

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Predsjednik komisije:
Nermin Bjelak
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Safet Mešanović, Izudin Bajrović

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Predsjednik komisije:
Eldar Čomor
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Sejo Bukva, Hamed Aljović

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Predsjednik komisije:
Goran Akšamija
Članovi komisije:
Selma Filipović, Segmedina Srna Bajramović, Safet Mešanović

Komisija za budžet i finansije Skupštine

Predsjednik komisije:
Muhamed Kozadra
Članovi komisije:
Mersiha Mehmedagić, Haris Pleho, Zvonko Marić

Komisija za mlade

Predsjednik komisije:
Mersiha Mehmedagić
Članovi komisije:
Elvedin Okerić, Amel Mekić, Haris Pleho

Komisija za boračka pitanja

Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto

Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Bibija Kerla, Elvedin Okerić, Sejo Bukva

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije:
Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije:
Sabina Ćudić, Amel Mekić, Segmedina Srna Bajramović