Skupštinske komisije - raniji sazivi

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Predsjednik komisije:
Amra Hasagić
Članovi komisije:
Damir Nikšić, Arijana Memić, Segmedina Srna-Bajramović

Komisija za boračka pitanja

Predsjednik komisije:
Članovi komisije:
Damir Marjanović, Sabahudin Delalić, Dževad Poturak

Komisija za ustavna pitanja

Predsjednik komisije:
Vibor Handžić
Članovi komisije:
Danijela Kristić, Mirza Čelik, Aljoša Čampara

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Predsjednik komisije:
Zvonko Marić
Članovi komisije:
Samir Suljević, Sead Milavica, Aljoša Čampara

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije:
Vildana Bešlija
Članovi komisije:
Arijana Memić, Smiljana Viteškić, Admela Hodžić

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Elvis Vreto, Zvonko Marić, Senad Hasanović

Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Sabahudin Delalić
Članovi komisije:
Fahrudin Pecikoza, Dževad Poturak, Amel Mekić, Bibija Kerla

Zakonodavno-pravna komisija

Predsjednik komisije:
Samir Suljević
Članovi komisije:
Haris Pleho, Neira Dizdarević, Mahir Dević

Komisija za obrazovanje i nauku

Predsjednik komisije:
Damir Marjanović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Vedran Jakupović, Igor Stojanović, Mahir Dević

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Predsjednik komisije:
Dževad Poturak
Članovi komisije:
Elvis Vreto, Mahir Dević, Amra Hasagić

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Predsjednik komisije:
Vedran Jakupović
Članovi komisije:
Hamed Aljović, Elvis Vreto, Samra Ćosović-Hajdarević

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Predsjednik komisije:
Damir Nikšić
Članovi komisije:
Admela Hodžić, Elmedin Konaković, Hamed Aljović

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Predsjednik komisije:
Segmedina Srna-Bajramović
Članovi komisije:
Amra Junuzović-Kaljić, Vedran Jakupović, Sead Milavica, Jasmina Bišćević-Tokić

Komisija za budžet i finansije

Predsjednik komisije:
Sead Milavica
Članovi komisije:
Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Danijela Kristić

Komisija za mlade

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Samra Ćosović-Hajdarević, Admela Hodžić, Elvedin Okerić

Komisija za rad i socijalnu politiku

Predsjednik komisije:
Jasna Duraković
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Segmedina Srna-Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Predsjednik komisije:
Elmedin Konaković
Članovi komisije:
Segmedina Srna-Bajramović, Bibija Kerla, Vibor Handžić, Zvonko Marić, Amra Junuzović-Kaljić, Mirza Čelik

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Predsjednik komisije:
Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije:
Igor Stojanović, Bilsena Šahman, Danijela Kristić, Senad Hasanović, Damir Marjanović, Haris Pleho

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik komisije:
Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije:
Neira Dizdarević, Smiljana Viteškić, Mirza Čelik

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Predsjednik komisije:
Ana Babić
Članovi komisije:
Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik komisije:
Neira Dizdarević
Članovi komisije:
Edin Forto, Fikret Prevljak, Ana Babić

Komisija za obrazovanje i nauku

Predsjednik komisije:
Mario Vukasović
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović

Zakonodavno-pravna komisija

Predsjednik komisije:
Kemal Ademović
Članovi komisije:
Rasim Smajić, Mirsad Pindžo, Rasim Lakota

Komisija za rad i socijalnu politiku

Predsjednik komisije:
Semir Halilović
Članovi komisije:
Kemal Ademović, Neira Dizdarević, Zvonko Marić

Komisija za ustavna pitanja

Predsjednik komisije:
Amor Mašović
Članovi komisije:
Predrag Kojović, Ana Babić, Rasim Smajić

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Haris Pleho, Predrag Kojović, Dževad Rađo, Selma Filipović, Eldar Čomor

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

Predsjednik komisije:
Sabina Ćudić
Članovi komisije:
Zvonko Marić, Fikret Prevljak, Nermin Bjelak

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Predsjednik komisije:
Selma Filipović
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Bibija Kerla, Slaviša Šućur

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

Predsjednik komisije:
Bajrović Izudin
Članovi komisije:
Predrag Kojović, Amor Mašović, Semir Halilović

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Predsjednik komisije:
Nermin Bjelak
Članovi komisije:
Amar Dovadžija, Safet Mešanović, Izudin Bajrović

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Predsjednik komisije:
Eldar Čomor
Članovi komisije:
Eldar Čomor, Sejo Bukva, Hamed Aljović

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Predsjednik komisije:
Goran Akšamija
Članovi komisije:
Selma Filipović, Segmedina Srna Bajramović, Safet Mešanović

Komisija za budžet i finansije Skupštine

Predsjednik komisije:
Muhamed Kozadra
Članovi komisije:
Mersiha Mehmedagić, Haris Pleho, Zvonko Marić

Komisija za mlade

Predsjednik komisije:
Mersiha Mehmedagić
Članovi komisije:
Elvedin Okerić, Amel Mekić, Haris Pleho

Komisija za boračka pitanja

Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto

Komisija za kulturu i sport

Predsjednik komisije:
Amel Mekić
Članovi komisije:
Bibija Kerla, Elvedin Okerić, Sejo Bukva

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik komisije:
Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije:
Sabina Ćudić, Amel Mekić, Segmedina Srna Bajramović