Inicijativa se odnosi na postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije na pješačkom prelazu u blizini Osnovne škole "Kovačići I"..

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, ponovila inicijativu sa 27. Radne sjednice upućenu Ministarstvu saobraćaja, a koju je podnijela na zahtjev stanovnika Grbavice i roditelja učenika koji pohađaju OŠ "Kovačići I". Inicijativa se odnosi na postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije na pješačkom prelazu u blizini pomenute škole.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Razlog ponavljanja pitanja: 
Nije odgovoreno