Inicijativa za planiranje 300.000 KM za podršku i sufinasiranje izgradnje višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornom ministarstvu da planira iznos od minimalno 300.000 KM u pripremi Nacrta budzeta KS za 2020 godinu kao podršku i sufinasiranje izgradnje višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža namjenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da