Obzirom da se ne mogu ignorisati problemi građana koji imaju pravo na javni prevoz i koriste ga potrebno je iznaći i ponudi građanima neko rješenje u smislu kada će se vozila javnog prevoza vratiti u upotrebu ili ako je to nemoguće

Kojović Predrag
Pitanje

Obzirom da se ne mogu ignorisati problemi građana koji imaju pravo na javni prevoz i koriste ga potrebno je iznaći i ponudi građanima neko rješenje u smislu kada će se vozila javnog prevoza vratiti u upotrebu ili ako je to nemoguće, onda je ova Skupština obavezna da zakaže hitno jednu tematsku sjednicu na kojoj će se obaviti rasprava o problemima sa javnim prevozom, koji najviše trpe upravo građani ovog grada.“

Proslijeđeno: