Inicijativa "za preduzimanje potrebnih aktivnosti na izradi novog Zakona o turizmu na nivou Kantona Sarajevo"

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministartsvu privrede "za preduzimanje potrebnih aktivnosti na izradi novog Zakona o turizmu na nivou Kantona Sarajevo".

Obrazloženje inicijative nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.