„Sinoć sam imao priliku da čujem izvješće komesara policije Kantona Sarajevo o bezbjednosnoj situaciji u gradu gdje on ističe da je Sarajevo jedan od najsigurnijih gradova u Evropi.

Crnogorac Branislav
Pitanje

„Sinoć sam imao priliku da čujem izvješće komesara policije Kantona Sarajevo o bezbjednosnoj situaciji u gradu gdje on ističe da je Sarajevo jedan od najsigurnijih gradova u Evropi. Dakle, unatoč ovoj optimističnoj izjavi komesara, ja želim da pitam da li u ovom Kantonu postoji odgovornost policije i ako postoji, u kojoj je to mjeri s obzirom da se iste stvari konstantno ponavljaju?“