Inicijativa za izgradnju vidikovca za turističke autobuse i grupe.