Zastupničko pitanje: • Šta je urađenjo po pitanju obezbjeđenju sigurnosti finansiranja i institucionalizacija Kuće za djecu oboljelu od raka?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Šta je urađenjo po pitanju obezbjeđenju sigurnosti finansiranja i institucionalizacija Kuće za djecu oboljelu od raka?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne