Inicijativa prema Ministarstvu privrede, odnosno Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da se poduzmu aktivnosti i radnje za donošenje odluke o izmjenama “Pravilnika o načinu i uslovima dodjele odobrenja za geološka istraživanja od interesa za Kanton.