"Da li je istina koja je objavljena ovih dana u sredstvima informisanja da je u nekim ministarstvima i njima odgovornim institucijama primljen određeni broj ljudi bez odobrenja i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo?"

Nermin Bjelak
Pitanje

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li je istina koja je objavljena ovih dana u sredstvima informisanja da je u nekim ministarstvima i njima odgovornim institucijama primljen određeni broj ljudi bez odobrenja i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, koja je donijela Uredbu o zabrani zapošljavanja u Kantonalnim institucijama do 31.12.2015.godine?"

Proslijeđeno: