Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou

Čomor Eldar
Pitanje

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou

Odgovor: 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbjeđuje sredstva i vrši nadzor nad zakonitošću rada i utroškom sredstava Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“. Navedeni Fond na ime zakupa prostora koji trenutno koristi, izdvaja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM na godišnjem nivou.