Statistika pitanja i inicijativa po organima

Proslijeđeno: Kolegij Skupštine
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
9
Proslijeđeno: Vlada Kantona
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 47
Pitanje Odgovoreno 121
Pitanje Djelomično odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 33
Inicijativa Odgovoreno 69
Inicijativa Djelomično odgovoreno 4
Ukupno:
278
Proslijeđeno: Ministarstvo pravde i uprave
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 26
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
35
Proslijeđeno: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
4
Proslijeđeno: Ministarstvo saobraćaja
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 14
Pitanje Odgovoreno 39
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 16
Inicijativa Odgovoreno 35
Inicijativa Djelomično odgovoreno 3
Ukupno:
108
Proslijeđeno: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 6
Pitanje Odgovoreno 34
Inicijativa Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 13
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
57
Proslijeđeno: Ministarstvo privrede
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 13
Pitanje Odgovoreno 40
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 7
Ukupno:
66
Proslijeđeno: Ministarstvo finansija
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 21
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 8
Ukupno:
36
Proslijeđeno: Ministarstvo zdravstva
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 21
Pitanje Odgovoreno 81
Inicijativa Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 33
Ukupno:
139
Proslijeđeno: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 31
Pitanje Odgovoreno 62
Pitanje Djelomično odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 11
Inicijativa Odgovoreno 26
Ukupno:
133
Proslijeđeno: Ministarstvo kulture i sporta
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
11
Proslijeđeno: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 10
Ukupno:
25
Proslijeđeno: Ministarstvo za boračka pitanja
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 8
Ukupno:
26
Proslijeđeno: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
17
Proslijeđeno: Kantonalna uprava civilne zaštite
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 5
Ukupno:
5
Proslijeđeno: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Kantonalna agencija za privatizaciju
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Tužilaštvo KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
23
Proslijeđeno: Nezavisni odbor za izbor i reviziju pol.komesara
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 30
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 10
Ukupno:
43
Proslijeđeno: SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
9
Proslijeđeno: Vlada FBIH
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: JKP Sarajevo Šume
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 3
Ukupno:
3
Proslijeđeno: KJP ZOI84
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
4
Proslijeđeno: JU Zaštićena prirodna područja
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: KJKP VIK
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
6
Proslijeđeno: KJKP Toplane
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: KJKP Sarajevogas
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 4
Ukupno:
4
Proslijeđeno: KJKP Rad
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: KJKP Park
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: KJKP Pokop
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: KJKP Tržnice-pijace
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Služba za zapošljavanje KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: Fond KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Proslijeđeno: JU Studentski centar
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Ministarstvo sigurnosti BiH
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Pravobranilaštvo KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 5
Ukupno:
7
Proslijeđeno: Agencija za državnu službu
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 6
Ukupno:
6
Proslijeđeno: Grad Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: JP Auto ceste FBiH
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Općina Novi Grad Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Komesar UP
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: KJKP Gras
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 4
Ukupno:
6
Proslijeđeno: Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 4
Pitanje Odgovoreno 4
Ukupno:
8
Proslijeđeno: JU Apoteke Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 12
Pitanje Odgovoreno 31
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Ukupno:
58
Proslijeđeno: Centralna izborna komisija
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Sva ministarstva KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Pitanje / inicijativa nije proslijeđeno
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Direkcija za puteve
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
6
Proslijeđeno: Zavod za izgradnju KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Općina Novo Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
4
Proslijeđeno: Kabinet Predsjedavajuće/predsjedavajućeg KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Kabinet premijera KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Ukupno:
3
Proslijeđeno: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika SDA
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika Naša stranka
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika SBB BiH
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika DF-SDP
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika BOSS-samostalni zastupnik Nermin Bjelak
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub samostalnih zastupnika Pindžo, Bukva, Akšamija i Mehmedagić
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Zavod za javno zdravstvo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: Odbor za žalbe javnosti
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Sve javne ustanove KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Sva javna preduzeća KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Sve direkcije KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Svi zavodi KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Svi fondovi KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Sve samostalne kanotnalne uprave KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Stručna služba za zajedničke poslove
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Univerzitet u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: UPRAVA POLICIJE
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Regulatorna agencija za komunikacije BiH
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
4