Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama potrebnih probisa kako bi se omogućilo učešće predstavnika Vijeća mladih Kantona Sarajevo u Komisiji za pitanja mladih.