Zastupnička inicijativa da se ubrza oplemenjivanje/ozelenjavanje površina gradskog parka Betanija sa sortama crnog bora i čempresa jer upijaju PM čestice, a nisu alergeni.