Inicijativa "da Vlada Kantona Sarajevo do naredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća"

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Avdibegović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu "da Vlada Kantona Sarajevo do naredne sjednice Skupštini Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a koje isporučuje toplotnu energiju najvećem dijelu stanovništva i privrednih subjekata u urbanom dijelu Vogošće".

Inicijativu uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je na 18. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo. Navedenom odlukom, privredno društvo "BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća koje je bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, stavljeno je na Listu privrednih društava kojim upravlja Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.
Naime, članom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04, 21/05 i 36/14) propisano da u komunalne djelatnosti, spadaju u djelatnosti snabdijevanja pitkom vodom i toplotnom energijom. S obzirom da ovo privredno društvo obavlja navedene djelatnosti, to se ukazala potreba za ovim izmjenama i dopunama.
Ministarstvo privrede je, u okviru planiranih budžetskih sredstava za 2015. godinu, doznačilo finansijska sredstva u iznosu od 200.000,00 KM privrednom društvu "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Sarajevo u svrhu remonta i pripreme postrojenja za grijnu sezonu 2015./2016. godine i nabavke energenata, kako bi se omogućilo snabdijevanje toplotnom energijom stanovnicima Općine Vogošća, kao i privrednim subjektima koji egzistiraju na tom području.
S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić