1. Da li je izbor doc.dr Amine Huseinbegović na mjesto predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama, zakonit?

Hodžić Dževad
Pitanje
  1. „Da li je izbor doc. dr. Amine Huseinbegović na mjesto predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama zakonit?“
Odgovor: 

Doc. dr. Amina Huseinbegović je imenovana za predsjednika Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, iz reda osnivača, iako je imenovana zaposlenik tog Fakulteta, jer Osnivač ima pravo iz reda prijavljenih kandidata za konkretnu poziciju izabrati onog kandidata koji će biti njegov predstavnik, bez obzira gdje je zaposlen