Budući da je u toku proces penzionisanja radnika KJKP Gras, a za koje je resorno Ministarstvo saobraćaja i Vlada Kantona Sarajevo osiguralo uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje „povezivanje staža osiguranja", a na upit kćerke korisnika da

Jelena Pekić
Pitanje

Budući da je u toku proces penzionisanja radnika KJKP Gras, a za koje je resorno Ministarstvo saobraćaja i Vlada Kantona Sarajevo osiguralo uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje „povezivanje staža osiguranja", a na upit kćerke korisnika date penzije prema meni kao zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja:

- Dokle je procedura penzionisanja radnika KJKP GRAS u okviru Programa zbrinjavanja zaposlenika KJKP Gras za 2022. godinu (prema informacijam koje imam radi se o broju od 80 radnika)?

- Da li je resorno Ministarstvo, KJKP Gras i JU Služba za zapošljavanje KS izvršila sve svoje obaveze u postupku penzionisanja gore navedenih radnika?

- Da li za određen broj radnika nisu uplaćeni doprinosi iz proceduralnih razloga, ako jesu, koji su to radnici i iz kojih proceduralnih razloga?

Molim vas da mi detaljno odgovorite na data pitanja, kako bih mogla kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH dalje djelovati i prema drugim institucijama u datom procesu, a sa ciljem završetka procesa penzionisanja radnika KJKP Grasa.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da