Imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situaciju u Kantonu Sarajevo, te konkretne prijedloge u smislu uspostavljanja sistemskog rješenj

Vedrana Vikić Musić
Inicijativa

imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situaciju u Kantonu Sarajevo, te konkretne prijedloge u smislu uspostavljanja sistemskog rješenja i implementiranja dobrih praksi, te izmjene zakonske regulative (pooštravanje kazni, sa posebnim naglaskom na višestruke povratnike u vršenju prekršaja i krivičnih dijela i dr.).

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 12 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Da