Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da omogući finansiranje rada Vijeća mladih Kantona Sarajevo.