- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju? Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.

Arijana Memić
Pitanje

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da