Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje:

• Molim Ministarstvo prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša da u skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) Pravilnika o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika (Službene novine KS 30/17) da zbog kažnjavanja za prekršaj u smislu člana 71. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) donese rješenje o brisanju sa Liste kandidata koji mogu obavljati poslove prinudnog predstavnika etažnih vlasnika sljedećih lica:

1. izdat prekršajni nalog 1071593193 od 08.05.2019. godine
2. prekršajni nalog 1071593205 od 08.05.2019. godine
3. prekršajni nalog 1071593213 od 08.05.2019. godine
4. predmet broj UP-1-14-06/18-23.4-11168/19
5. predmet broj UP-1-14-06/18-23.4-11187/19
6. predmet broj UP-1-14-06/18-23.4-11190/19

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne