Zastupničko pitanje vezano za problem prijevoza školske djece na području Općine Hadžići.

Sead Milavica
Pitanje

Zastupnik Sead Milavica na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za problem prijevoza školske djece na području Općine Hadžići.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 30 Januar, 2019