Molim da izvršite nadzor nad radom Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH. Kao što je poznato na tržištu su se pojavile flaširane vode koje su sadržavale nedozvoljene bakterije. Molim da u nadzoru utvrdite koja je laboratorija vršila ispitivanja spornih

Danijela Kristić
Inicijativa

Molim da izvršite nadzor nad radom Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH. Kao što je poznato na tržištu su se pojavile flaširane vode koje su sadržavale nedozvoljene bakterije. Molim da u nadzoru utvrdite koja je laboratorija vršila ispitivanja spornih flaširanih voda, te da li je laboratorija ovlaštena i akreditovana za vršenje takvih analiza.
Također molim da u nadzoru izuzmete kopije analiza spornih voda i iste mi dostavite, a sve u cilju istinitog informiranja javnosti i zaštiti zdravlja građana

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da