Pitanje: Da li Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, a imajući u vidu iskazane potrebe roditelja za smještaj djece u predškolske ustanove,planira proširenje, obnovu iii otvaranje novih objekata Jayne ustanove „Djeca Sarajeva" u tekućoj godinii?