Zastupničko pitanje za nadzor nad radom upravnika Metal export na zgradi u ulici Topal Osman-paše 12, općina Novo Sarajevo.

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Metal export na zgradi u ulici Topal Osman-paše 12, općina Novo Sarajevo.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik ne vrši propisno redovno održavanje sistema grijanja zbog čega su radijatori često puni zraka, te ne griju.

Etažni vlasnici se također žale da im nisu dostupne informacije o utrošku njihovih sredstava sa računa zgrade, te molim da provjerite postupanje upravnika i predstavnika etažnih vlasnika po ovom pitanju, te naložite dostavljanje godišnjeg plana i izvještaja zainteresiranim etažnim vlasnicima.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Oktobar, 2021
Pošalji mail: 
Da