Zastupnička inicijativa “za uvodjenje školskih saobraćajnih patrola na urgentnim tackama u blizini osnovnih škola u KS”.

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu “za uvodjenje školskih saobraćajnih patrola na urgentnim tackama u blizini osnovnih škola u KS”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne