Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.